De afgelopen jaren is de Nederlandse Kansspelwet ingrijpend veranderd. Sinds 1 oktober 2021 is de nieuwe Kansspelwet van kracht. In dit artikel leggen we uit wat er precies is veranderd en wat dit betekent voor spelers, aanbieders en de overheid.

Een Nieuw Tijdperk voor Online Kansspelen

Lange tijd was online kansspelen verboden in Nederland. Alleen Holland Casino en de Staatsloterij mochten kansspelen online aanbieden. Andere aanbieders, waaronder buitenlandse partijen, opereerden illegaal op de Nederlandse markt.

Dit veranderde met de introductie van de nieuwe Wet kansspelen op afstand (Koa) die op 1 april 2021 inging. Vanaf 1 oktober 2021 mogen alle goksites uit onze online casino lijst met een Nederlandse vergunning legaal online kansspelen aanbieden. Dit betekent een grote omwenteling voor de markt.

Kernpunten van de Veranderingen

De nieuwe wetgeving heeft een aantal belangrijke gevolgen:

De nadruk ligt op het kanaliseren van vraag, verslavingspreventie en consumentenbescherming. Illegale aanbieders worden aangepakt.

Belangrijke Veranderingen in Detail

We bekijken de belangrijkste onderdelen van de nieuwe kansspelwet in meer detail.

Legalisering van de markt

Waar voorheen alleen Holland Casino en de Staatsloterij een vergunning hadden, kunnen nu alle aanbieders die voldoen aan de eisen een vergunning krijgen. Hierdoor wordt de Nederlandse markt opengesteld en gereguleerd. Het doel is om spelers weg te leiden bij illegale aanbieders.

De KSA is de onafhankelijke kansspelautoriteit die vergunningen verleent en toezicht houdt. Vanaf 2023 gaat de KSA ook boetes uitdelen. Er gelden strikte eisen op het gebied van verslavingspreventie, witwassen en matchfixing.

Kansspelbelasting

Om deel te nemen moeten aanbieders kansspelbelasting afdragen. Voor sportweddenschappen is dit 29% over de inzet minus de uitgekeerde prijzen. Voor casinospelen geldt een vast tarief van 29% over de bruto spelopbrengst. De belasting zorgt voor extra inkomsten voor de staat.

Reclamebeperking

Onder de oude wet was alle reclame voor online kansspelen verboden. Nu is gereguleerde reclame toegestaan, maar gelden er strikte regels. Zo mag reclame niet gericht zijn op kwetsbare groepen en moet deze een verslavingswaarschuwing bevatten.

Verslavingspreventie

Onder de nieuwe wet zijn aanbieders verplicht om actief bij te dragen aan verslavingspreventie. Hiervoor moeten ze gegevens aanleveren en onderzoek faciliteren. Ook moeten ze riskante spelers kunnen detecteren en uitsluiten. De KSA controleert de genomen maatregelen.

Cruks-register

Het centraal register uitsluiting kansspelen (Cruks) bevat een lijst van personen die uitgesloten zijn van deelname. Aanbieders zijn verplicht het register te raadplegen. Zelf kunnen spelers zich vrijwillig inschrijven. Ook kunnen aanbieders riskante of verslaafde spelers aanmelden voor uitsluiting.

Conclusie

De nieuwe Nederlandse kansspelwet brengt grote veranderingen met zich mee. Online gokken wordt uit de illegaliteit gehaald en strikt gereguleerd. Met de nadruk op consumentenbescherming en verslavingspreventie wil de overheid een verantwoord en attractief alternatief bieden voor het illegale circuit.

De komende jaren zal moeten blijken of dit effectief is. Voor nu betekent het in ieder geval een nieuw tijdperk voor online kansspelen in Nederland.